Köztéri szobrok

Szobor neve: Magyar huszár / II. világháborús magyar huszár hősi emlékmű/ A hadik huszárok utolsó kivonulása a frontra, Hadik huszárok rohama a napóleoni háborúk korában

Szobor címe: Nyíregyháza Országzászló tér

Szobor alkotója: Györfi Sándor

Alkotás ideje: 1997.

Avatás ideje: 1997.

Avatás alkalma: A második világháborúban hősi halált halt magyar huszárok emlékére állítva

Anyaga: Bronz

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Irodalom: Ilyés Gábor: Beszél a márvány

Szobor leírása:

A huszáremlékművet a II. világháborúban hősi halált halt magyar huszárok emlékére állították. Az alkotáson a Bocskai-sapkás huszár egy dísszemlén léptet. Kardja a jobb vállán nyugszik, fejét is jobbra veti. A 300 cm-es talapzat két oldalára 1999-ben egy-egy bronzdomborművet helyeztek el. Az egyik a Hadik huszárok rohamát idézi fel a napóleoni háborúk korából, míg a másik az utolsó kivonulásukat a frontra 1944. nyarán. A talpazat hátsó oldalán egy tájékoztató tábla is látható, amely felsorolja az emlékmű léttrejöttéhez támogatást nyújtó személyeket és intézményeket.

Hasonló műemlékek