Köztéri szobrok

Szobor neve: Kossuth Lajos

Szobor címe: Nyíregyháza Kossuth tér

Szobor alkotója: Betlen Gyula

Avatás ideje: 1912.

Anyaga: Bronz, budakalászi kő, beton

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Irodalom: Ilyés Gábor: Beszél a márvány

Szobor leírása:

1902-ben, Kossuth születésének a 100. évfordulóján határozta el a megye és a város vezetősége, hogy az emlékének ápolására szobrot állítanak a város főterén. A megye az elkövetkező 10 évre évenként 500-500 koronát különített el költségvetéséből e célra, a város pedig évenként 1000 koronányi összeget ajánlott fel. A szobor alapzatát betonból a Nyíregyházi Cementáruipar Rt., a bástyaszerű talapzatot Spiegel Frigyes és Englerth Károly építészek tervei alapján Müller Rezső budapesti kőfaragó mester, a kőszobrász munkát Gabay Sándor budapesti kőszobrász készítette budakalászi kőből. A 300 cm magas főalak a budapesti ércszobrászati Öntődében készült. Az alkotás főtömege egy gúlaszerű posztamens, amelyet a szabadság géniuszának ülő alakja koronáz, kezében a szabadság és honszeretet kiolthatatlanul lobogó fáklyája. A bal oldalán egy fiatalember áll, aki ingét mellén széttárva, életét ajánlja fel a szabadságért. A jobb oldalon egy idősebb, görnyedező alak, aki a rabszolgaság láncát tépi le testéről. A szobor hátsó oldalán egy szépen kifaragott, büszke állású sas látható egy letört ágyúcsővel. Alatta az "1848"-as évszám olvasható. A szobrot 1993-ban restaurálták. Ekkor a talapzatán egy tájékoztató fémtáblát helyeztek el. 

Hasonló műemlékek