Műemlékek

Református templom/Csaroda

Műemlék címe: Csaroda Kossuth Lajos utca 4. 4844

Műemlék kora: XIV. század körül

Átépítések: 1901-1902, 1971-1975

Környezete: A templomtól nem messze emelték 1855-ben a zsindellyel fedett fa haranglábat.

Kötődő nevek: Csarnavodai család, Rhédey Ferenc

Látogathatóság: Előre bejelentve

Információ látogathatósághoz: 45/484-905

Irodalom: Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II, szerk.: Entz Géza Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986-87; 7. Szabolcs (100 magyar falu könyvesháza). [szerk.: Németh Péter], 1997, Budapest.;Szatmáriné Mihucz Ildikó: Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

Csaroda szláv eredetű neve 1299-ben tűnik fel először az oklevelekben. Régi formája, a Csarnavoda még világosan utal a „fekete víz” jelentésre. Birtokosa ez időben a Káta nemzetségbeli Csarnavodai család, mely a XVII. század elején halt ki. A Csaronda patak mögötti dombon áll a falu református temploma. Építésének pontos idejét nem ismerjük, a legújabb kutatások szerint a XIV. század folyamán emelték. A kisméretű, négyzetes szentélyzáródású, nyugati végében toronnyal ellátott épület legszebb középkori falusi templomaink egyike. A jó állapotú épület külső felületén a reformátusokhoz köthető falfestés maradványait tárta fel a kutatás. Belépve a templomban további hasonló korú falfestések tűnnek elénk, melyek a falon olvasható évszám szerint 1642-ben készültek. Jelentős, a templom református kézbe kerülése előtti időkből származó freskók kerültek elő a hajó északi falán, a diadalíven, valamint a szentélyben. Az északi falon jól felismerhetőek többek között János evangélista, Damján és Kozma – az „orvos szentek” –, Péter és Pál alakja. A hajót és szentélyt elválasztó diadalíven a négy nagy egyházatya ábrázolása fedezhető fel. A szentélyben további ábrázolások találhatók, így a keleti ablak rézsűjében Szent Dorottya és Alexandrai Szent Katalin, fölöttük a fájdalmas Krisztus. A hajó nyugati falán található az 1758-ben elhuny Rédey Ferenc epitáfiuma. A kazettás famennyezet, a szószékkorona, a karzat mellvédje, valamint a padok 1777-ben készültek. A templomtól nem messze emelték 1855-ben a zsindellyel fedett fa haranglábat.

Hasonló műemlékek