Műemlékek

Református templom/Tákos

Műemlék címe: Tákos Bajcsy-Zsilinszky E. utca 46. 4845

Műemlék kora: 1766.

Átépítések: 1784. 1980-1985.

Eredeti stílus: Gótikus

Jelenlegi stílus: Gótikus

Környezete: A templom mellett áll a szoknyás-kalapos, tölgyfaszegekkel összekapcsolt harangláb: alul szoknya, felül kalap. Tetején a reformátusok szimbóluma, a csillag.

Kötődő nevek: Dancs Imre, Lándor Ferenc, Lukács János, Kokas Sándor

Látogathatóság: Előre bejelentve

Információ látogathatósághoz: 45/701-718 07-19 óra 300ft/fő

Irodalom: Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II, szerk.: Entz Géza Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986-87; 7. Szabolcs (100 magyar falu könyvesháza). [szerk.: Németh Péter], 1997, Budapest.;Szatmáriné Mihucz Ildikó: Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

Tákos a beregi Tiszaháton fekvő aprófalvak egyike. Messze földön ismert műemléke a település legmagasabb pontján épült templom, amely a XVIII. századi népi építészet kimagasló művészeti alkotása.  Régi temploma valószínűleg a mai helyén állt, 1733-ban említik, hogy a településnek fából készült, zsindellyel fedett imaháza van. A mai templom első, keleti része 1766-ban épült, majd 1784-ben nyugat felé bővítés történt. A templom favázas, paticsfalú építmény, az alapot 40-45 centiméter átmérőjű fagerendák képezik, ezekbe vésték be a falazat oszlopait. A fa léceket vesszővel fonták be, és pelyvás sárral tapasztották.  Az 1948-as árvíz ledöntötte a templom nyugati oldalán lévő harangtornyot, amelyet a falu lakossága újraemelt. 1961-ben kezdődött meg a templom helyreállítása. Kijavították és pótolták a sérült faszerkezeteket, vesszőfonatokat készítettek és a falakat pelyvás sárból visszatapasztották, új zsindelyfedést készítettek.  A templom keleti vége a nyolcszög három oldalával záródik. Déli és keleti oldalán öt kisméretű, egyenes záródású ablak van. A bejárat előtt fából készült, nyitott előcsarnok áll. A kazettás mennyezetet 58 festett tábla alkotja. A festett deszkamennyezet a népi művészet remeke, alkotóját Asztalos Lándor Ferencnek hívják, ahogyan az az egyik táblán szerepel. A kazettákon más és más virágmotívumok szerepelnek, fő ékét alkotva a templomnak. A céhregula is megkívánta, hogy a festőmesterek minden kazettát más motívumokkal töltsenek ki. A hatszögletű szószéket, amelyet szintén virágmotívumok díszítenek, ugyancsak Asztalos Lándor Ferenc készítette, 1766-ban.  A legénykarzat, azaz a nyugati karzat mellvédje 15 táblából áll, a felirat szerint 1779-ben készült. A szószékkel szemben kegyúri padot látunk, mellvédje hármas tagolású, a Nemes Dancs család készíttette 1867-ben. Előlapja virágmintás, ezzel harmonikus egységet alkot a templom többi festett felületével.  A tákosi templom, amelyet a „mezítlábas Notre Dame-nak” is neveznek, mai állapotában a csarodai egyházzal együtt Bereg kiemelkedő látnivalója, egyedülállóan reprezentálja egy kicsiny falu templomépítészetét.

Hasonló műemlékek