Műemlékek

Református templom/Nagyar

Műemlék címe: Nagyar Petőfi u. 6.

Átépítések: 1642, 1748, 1836

Eredeti stílus: Késő barokk

Környezete: A templom kertjében két emlékoszlop áll. Az egyik 1896-ban emelt millenniumi Kossuth-emlékmű, a másik pedig a 2003-ban a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója tiszteletére emelt Rákóczi-emlékoszlop.

Látogathatóság: Igen

Műemlék telefon: 06 44/362-134

Irodalom: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Műemlékjegyzéke és Természeti Értékei 1995.

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

A Tisza felső folyása mellett fekvő Nagyar a szomszédos Kisarral már a XIV. században feltűnik forrásainkban, elsőként 1374-ben. Feltehetően a Zsigmond-kori adományozások után épült fel a mai templom elődjeként szolgáló középkori plébániatemplom, amelynek titulusát nem ismerjük. Ebből a középkori templomból gyakorlatilag csak az északi és a déli hajófal maradt meg a mai református templom épületébe foglalva, ezek a mai szentélyrész falai. A templomot ugyanis korábbi felújítások (1642, 1748) után egy nagyszabású átépítés keretében, 1836-ban egy hatalmas és széles nyugati térrésszel bővítették, egyenes záródású szentélyét pedig elbontották.  A templom épületének kutatását 1990-ben végezték. Az északi falon 1991-ben bukkantak rá egy, a XV. század vége felé készített freskósorozat töredékeire, amely Krisztus életéből villant fel képeket a Jeruzsálemi bevonulástól a Feltámadásig. A szépen restaurált nagyari freskótöredékeket az teszi különösen értékessé, hogy hazánkban a késő reneszánsz stílusú templomi falfestészetnek nagyon kevés emléke maradt fenn. A templom famennyezetének festése 1882-ben készült. A padok a XVIII-XIX. századból valók, az 1800-as évek második felében készített barokk stílusú szószéket és szószékkoronát pedig a környék legszebbjei között említik. Hazánk több múzeumában is megcsodálhatunk Nagyarból származó egyházi klenódiumokat, gazdag díszítésű kelyheket, valamint pompás mintázatú úrasztali terítőket. A templom külső, északi falán látható a Hősök táblája. A dombormű alatti részen a község első világháborús hősi halottaink neve olvasható. E tábla alatt helyeztük el 2011-ben azt az emléktáblát, amely a második világháború Nagyarból elhurcolt zsidó áldozatainak, a harcokban elesett nagyari katonáknak, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc két nagyari hősi halottjának, Fórizs Tibor műegyetemi hallgatónak és Bihari Károly határőr századosnak állít emléket. A templomkert „Ablakos és verses fejfák kertje” nevű részének látogatói Nagyarra jellemző, sajátos alakú, népies búcsú-, illetve búcsúztató verseket őrző fejfákkal ismerkedhetnek meg.   

Hasonló műemlékek