Műemlékek

Református templom/Vaja

Műemlék címe: Vaja Leiningen u. 6. 4562

Műemlék kora: XIII.szd.

Átépítések: 15. - 21. szd. folyamatos átépítések történtek

Eredeti stílus: Román

Jelenlegi stílus: Román

Környezete: Templomkert öleli körül.

Látogathatóság: Előre bejelentve

Műemlék telefon: 44 385 358

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

A vajai református templomot 14. század második felében épült gótikus templomnak vélték. Az újabb régészeti kutatások azonban bebizonyították, hogy a templomot korábban építették. A napjainkban folyt régészeti és műemléki kutatások nyomán előkerült a templom egyenes szentélyzáródású szentélye, a déli hajófalon a románkori ablakok, amelyek egyértelműen a román eredetet igazolják. A középkorban a téglalap alaprajzú, síkmennyezetes, sarkain átlós támpillérekkel, erősített hajójához, diadalívvel elválasztott, enyhén trapéz alaprajzú szentély, valamint sekrestye csatlakozott. A kevés nyom alapján bizonyos, hogy a szintén fehérre meszelt vakolattal takart belső oldalfalakon freskó is volt. A XV. század végén, de legkésőbb a XVI. század első harmadában – a szentélyt és a sekrestyét elbontották. Helyén egy sokszögzáródású, a korábbihoz képest megnövelt területű, a hajóval megegyező szélességű, sarkain támpillérekkel erősített, kőbordás boltozattal fedett, déli falában két kőkeretes ablakkal megvilágított szentélyt építettek, melynek északi oldalához sekrestye kapcsolódott. Ebben az építési szakaszban emelték meg a korábbi hajó falait, falazták be résablakait, építették meg a két ma látható, nagyméretű ablaknyílást. A hajó nyugati falában, a korábbi bejárat helyén egy reneszánsz tagozatos – a korábbinál szélesebb és magasabb - kőkeretes ajtót képeztek ki. A reformáció a 17. század elején éri el ezt a térséget, alakítja át hitéletét és ezzel együtt a templomok arculatát. Ebben a térségben a reformáció kálvini irányzata vált meghatározóvá, amelynek egyik alap ideológiája volt, hogy száműzni kell az istentisztelet helyszínéről minden hivalkodó külsőséget. Eltávolították az oltárakat, szobrokat, lemeszelték a freskókat, egyszerű és puritán formavilágot alkalmaztak, amelynek nyomai a Vajai református templomban is tetten érhetőek. A Vajai református templom 17. század első évtizedeinek átalakítása már a reformáció szellemében zajlott. Ekkor, a romos állapotban lévő templom teljes felújítására került sor. Ennek során elbontották a szentély kőbordás boltozatát és a katolikus liturgiák során használt sekrestyét. Az épület falkoronáit is kijavították, majd az épületet egyazon magasságban kialakított famennyezettel fedték le. Az építkezés befejezéseként pedig, az épület falait kívül-belül fehérre meszelt vastag vakolattal fedték.  A református gyülekezet 1775-ben a templom bővítésére kért engedélyt. A kérelem tartalmazta egy torony építésének a tervét is. A templomtorony szentelése 1791. augusztus 20-án volt. A háromszintes fiatornyokkal övezett, sisakkal fedett, torony. A tornyon az ajtó, valamint a kis ablak felett a Vay család kőből faragott címereit láthatjuk. A vajai református templom az elmúlt háromszáz évben több kisebb-nagyobb megújításon ment keresztül. A tornyot rossz állapota miatt már 1820-ban renoválni kellett. 1857-ben és 1871-ben újra tatarozták. A toronysisak fiatornyai 1892-ben készültek, javításukra pedig feltehetően 1932–1934-ben került sor. A háború alatt megrongálódott templom újjáépítése nehezen kezdődött meg, ami nem is csoda az ország háború utáni helyzetét ismerve, helyreállítására csak 1948-ban került sor. A templom helyreállítási munkái már 2007-ben elkezdődtek, akkor megtörtént a templomtorony részleges felújítása, az óra számlapjának megújítása és ezzel megvalósult a rekonstrukció első üteme. A templom műemléki helyreállítása során megtörtént a templomtest teljes körű külső és belső felújítása, a középkori sekrestye visszaépítése, a templomtorony felújításának befejezése és a templom környezetének rendezése, díszkivilágítása. A helyreállított sekrestye és a hat toronyszint egyedülálló módon állandó kiállításoknak ad helyet, amelyeken keresztül az ide látogatók alaposabban megismerkedhetnek e patinás történelmi múltú kisvárossal. Jelenleg a Vajai református templom egyedülálló Magyarországon, mivel a templom értékeinek bemutatását egy interaktív kiállítás segíti.

Hasonló műemlékek