Műemlékek

Andrássy kastély

Műemlék címe: Tiszadob Bocskai u. 59.

Műemlék kora: 1880-1885

Műemlék tervezője: Meinig Arthur

Átépítések: 1904–1909 között kialakítják a nagy ebédlőt és télikerttel bővítik a kastélyt.

Eredeti stílus: Romantikus

Jelenlegi stílus: Romantikus

Környezete: A kastély parkját északról ezekből, az ősfákból álló 500 hektáros gazdasági erdő határolja. A kastély északi homlokzata előtt, pontosabban alatt középkori liliomot rajzolva, hatalmas nyírt sövénykert-labirintus készült és szerencsére él ma is.

Kötődő nevek: Andrássy család, Rippl-Rónai József

Látogathatóság: Előre bejelentve

Információ látogathatósághoz: 42/722-551

Irodalom: Tiszadob/szerk. Bugya István ISBN 963 06 0577 5

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

Az első Andrássy Tiszadobon, báró, (később gróf) Andrássy Károly volt, akinek jelmondata - "Fidelitate et Fortitudine"- (Hűségért és bátorságért) márványba vésve áll az utód, gróf Andrássy Gyula kastélyában. A kastély 1880és1885 között épült. Tervezője Meinig Arthur, akit a gróf arra inspirált, hogy ötvözze egybe a magyar történelmi romantika legnemesebb építészeti elemeit elsősorban a vajdahunyadi vár stílusára hagyatkozva. A kastély kertje a művészi gonddal tervezett és gondozott angol-és francia park volt, benne híresen szép rózsalugasokkal, melyet virágkorában, úgy lehet, Erzsébet királyné is megcsodált. Az egykori harmónia legértékesebb maradéka, a tiszafa-koszorúba fogott bukszus-labirintus, ma is bebarangolható. Érdekessége az épületnek, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, 12 hónapnak megfelelően 12 tornya, az 52 hétnek megfelelően 52 szobája és a 365 napnak megfelelően 365 ablakszeme van. A kastély szépségét csodálatos környezet tovább növelte. Tiszadob természeti környezetét sajátosan a vízrajzi viszonyai határozták meg. Így alakultak ki egymás mellett, szinte egyedülálló sokszínűséggel a folyók és holtágak menti ártéri és galéria erdők. Ez a rendkívüli szépségű természeti környezet, lágyan öleli körül a fenséges épületet.A tiszadobi kastély lépcsőházának jellegzetessége a romantikus, fal mentén "kúszó", fafaragásos, háromkarú falépcső. A lépcsőház-toronyból a magasföldszinten a fiókos dongaboltozatú nagyterembe, a lovag vagy bálterembe lépünk. A boltozat éleit és a mezőközepeket a stukkóbordák hangsúlyozzák, egy késő gótikus- reneszánsz hálóboltozat rajzolódik itt ki.  A földszinti nagyterem (lovagterem) közepén gótikus-reneszánsz vöröskő kandalló áll, homlokán a felirat "Fidelitate et Fortitudine" (Hűségért és bátorságért). Az egész kastélyt, de különösen a bálterem gazdag falait és egész belső terét gazdag műkincsek tömege borította. Figurális falikárpitok, gobelinek, fegyverbokréták, egész páncélzatok, reneszánsz bútorzat, asztalok, székek, szekrények töltötték be a termet. A falakon két nagyméretű, figurális falikárpit, értékes festmények között pajzsok alá tett fegyverbokréták voltak láthatók.  A téli kertet kibővítve később idekerült a híres budapesti Andrássy-ebédlő, amelynek szecessziós berendezését és színes ablakait Rippl-Rónai József tervezte. Az eredeti színes felső üvegek ma is láthatók a nagyméretű ablakon. A második emeleti szobák használatuk szerint vendégszobák voltak. A gyönyörű kastély azonban nem maradhatott meg eredeti formájában az utókor számára, mert az első világháború után, 1918-ban egy szomorú esemény történt . A nekiszabadult nép feldúlta a pompázatos gazdagsággal berendezett kastélyt (a fosztogatást nem a tiszadobiak kezdték). Polgár felől fegyveres forradalmárok érkeztek 10-12 kocsival. Betörték a nagykastély ajtaját, teljes bútorzatát összetörték, az ablakokat belövöldözték. Összezúzták a velencei tükröket, a csillárokat, szobrokat és kerámiákat, a drága festményeket, könyveket megsemmisítették, széthordták. A gróf – úgy mondják – nem is jött soha többé a tiszadobi kastélyba. A II. világháború végén román katonai kórházat telepítettek a kastélyba. Az itt elhunyt román katonák ma is a parkban nyugszanak. A kastély állami tulajdonba került. 1950-től a közelmúltig gyermekvárosként működött. A gyermekváros - mely a magyar gyermekvédelem kiemelkedő értékű nevelőiskolája, menedékhelye az elhagyott gyermekeknek - 2007-ben a településen belül egy modern, épület-együttesbe költözött. 1998-től minden év augusztusában megrendezésre kerül a kastélyban az immár hagyományosnak nevezhető tiszadobi zongorafesztivál, a "Zongora Ünnepe Keleten", ahol a hazai és a nemzetközi zenei élet legkiválóbb zongoraművészei lépnek fel.

Hasonló műemlékek