Műemlékek

Református templom/Túrricse

Műemlék címe: Túrricse Rákóczi u. 16/A

Műemlék kora: XV. században épült

Átépítések: 1792

Eredeti stílus: Késő gótikus

Jelenlegi stílus: Késő gótikus

Környezete: A templomot kicsiny kert veszi körül.

Látogathatóság: Előre bejelentve

Információ látogathatósághoz: Telefon: +36 44/568 035

Irodalom: Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II, szerk.: Entz Géza Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986-87; 7. Szabolcs (100 magyar falu könyvesháza). [szerk.: Németh Péter], 1997, Budapest.;Szatmáriné Mihucz Ildikó: Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

A középkorban két részből, Bel- és Külricséből álló, a Szatmári Erdőháton fekvő falu közvetett adatok alapján a XIII. század közepén már létezett. Templomáról az egyetlen középkori említés 1500-ból való: egy birtokbecsűben torony nélküli, kőből (azaz tartós anyagból) készült, temetővel rendelkező épületként említik.  A jelenlegi, kisméretű és keletelt templom lényegében középkori formáját mutatja.   Az épület alapozása törtkőből, felmenő falai téglából készültek, bizonyos szerkezeti elemeit pedig faragott kövekből építették.  A hajó belsejében nincsen középkori részlet. A templom diadalívét valamikor az újkorban elbontották, a kutatáskor csak a nyomait sikerült megtalálni.  A szentély északi falán ekkor került elő a sekrestye kőkeretes ajtaja. A falu a XV. század második felében, de még a XVI. század közepén is a váradi püspök, illetve káptalan és a Várdai család tulajdonában volt.  Miután a fent említett 1500-as birtokbecsű az elhunyt Várdai László leánya, Judit részére készült, a templom közvetlenül ezt megelőző építését leginkább ennek a családnak lehet tulajdonítani.

Hasonló műemlékek