Műemlékek

Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház /volt Megyeháza/

Műemlék címe: Nagykálló Szabadság tér 13. 4320

Műemlék kora: 1769 és1795 között épült

Műemlék tervezője: Salvatore Aprilis, Giuseppe Aprilis

Átépítések: 1840-1849

Eredeti stílus: Barokk

Jelenlegi stílus: Barokk

Látogathatóság: Előre bejelentve

Műemlék telefon: 42/563-800

Információ látogathatósághoz: Az udvar szabadon látogatható, az épület egyes részeinek megtekintéséhez a kórház igazgatójától kell engedélyt kérni.

Irodalom: Szabolcs-Szatmár megye műemlékei II, szerk.: Entz Géza Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986-87; www.muemlekem.hu, Koroknay Gyula: A nagykállói megyeháza olasz építészeinek munkássága. In.: Műemlékvédelem, 1964, 2. sz. 81-87

Feltöltő neve: Soltész Istvánné

Műemlék leírása:

A ma gyógyintézetnek használt megyeháza építését hosszú előkészület előzte meg. A terv 1730-ban merült fel először. A Kállay família földesúri jogai fenntartásával a megye céljára saját telkét átengedte. Az építés már 1739-ben folyt. Ez a földszintes épület volt az első megyeháza, amely azonban szűknek, kicsinek bizonyult, ezért a megye 1762-ben eladta a Kállay családnak. Ezután indult meg az újabb, a mai megyeháza építkezésére vonatkozó tervezés 1765-ben. Salvatore Aprilis mestert bízták meg az építéssel, majd halála után öccse, Giuseppe Aprilis folytatta a megkezdett munkálatokat. A szűknek bizonyult épület homlokzati részén 1782-ben emeletépítésre adtak megbízást, mely még 1790-ben is folyt. 1795-ben nagyarányú belső átalakításokat végeztek, 1832-ben a mai északi szárny fölé új emelet építését határozták el. Kisebb-nagyobb bővítéseket és átalakításokat 1849-ig még több ízben végeztek, de a megyeháza mostani alakját 1840-41-i tetőátalakítás révén nyerte.  A vármegye székhelyének 1872-ben Nyíregyházára történt áthelyezése után, az egy ideig hivatali helyiségeknek használt épületben, a 80-as években kórházat, majd elmegyógyintézetet rendeztek be. Az eredetileg U alaprajzú épületet a XIX. század végén bővítették mai formájára, körülépítve az udvart, ahol az U alakú szárny földszinti és emeleti részein nyitott árkádok voltak.  Az egykori megyeháza börtönének két vasajtaja megmaradt.  

Hasonló műemlékek